Myślenie i język we współczesnej filozofii amerykańskiej i brytyjskiej

Zapraszamy na konwersatorium przy prowadzone przez Tadeusza Ciecierskiego przy Kolegium MISH UW „Myślenie i język we współczesnej filozofii amerykańskiej i brytyjskiej” (zajęcia mają charakter otwarty).

Terminy spotkań: poniedziałki 17.15, s. 23 (bud. 1224 OBTA)

Pierwsze spotkanie: 9 października 2006 – godzina 17.15, s. 25 (bud. 1224 OBTA)

Opis zajęć: Zgodnie z uchodzącym za klasyczny podziałem, zwykło odróżniać się intencjonalność stanów umysłowych od intencjonalności właściwej niektórym wyrażeniom językowym. Relacje między dwoma typami intencjonalności były i są przedmiotem jednej z najciekawszych dyskusji w powojennej filozofii analitycznej. Dyskusja ta wiąże się w sposób ciekawy z takimi tematami filozoficznymi jak: rola przyczynowości w semantyce, sposoby identyfikacji przedmiotów, rozróżnienie nastawień sądzeniowych de dicto i nastawień sądzeniowych de re, rola treści przekonań w teorii działania i filozofii umysłu, teoretyczny charakter pojęć mentalnych, znaczenie kontekstu pragmatycznego dla filozofii myślenia (teorii poznania i filozofii umysłu), miejsce possybiliów oraz pojęć modalnych w teorii treści. Zajęcia będą polegały na krytycznej lekturze prac poświęconych zagadnieniu intencjonalności, powstałych na gruncie powojennej filozofii analitycznej. Najwięcej miejsca poświęcone w nich zostanie pracy (pracom) Garetha Evansa.

 

Literatura:

1. Eros Corazza "Reflecting the Mind", Oxford 2004.

2. Gareth Evans "Collected Papers", Oxford 1982

3. Gareth Evans "Varieties of Reference", Oxford 1982

4. Wilfrid Sellars Empiricism and the philosophy of mind, [w:] "Science, Perception and Reality", Ridgeview 1991

5. Wilfrid Sellars Language as thought and language as communication, Philosophy and Phenomenological Research, 4, 1969.

6. Jerry Fodor "A Theory of Content and Other Essays", MIT 1990.

This entry was posted in Lectures. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.