Agnieszka Dębska

Zainteresowania naukowe

  • psycholingwistyka
  • kognitywistyka

 

Referaty i wystąpienia

  • XII 2007. 3 Poznańskie Forum Kognitywistyczne, referat pt. „Spór o nazywanie”.
  • IV 2009. II Studenckie Forum Badań nad Językiem, referat pt. „Obraz wczesnego języka dziecka w Dociekaniach Filozoficznych L. Wittgensteina.
  • V 2009. V Zlot Filozoficzny, referat pt. „Modele przyswajania języka”.

 

Nagrody i wyróżnienia

  • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (2008/2009)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.