prof. Marcin Miłkowski, PhD

Prof. Marcin Miłkowski is a philosopher of cognitive science. He’s an associate professor in the Institute of Philosophy and Sociology of Polish Academy of Sciences.

Master’s Thesis

Wolność jako twórczość. Znaczenie Nietzschego dla filozofii analitycznej (Instytut Filozofii UW, 2000, dyplom z wyróżnieniem)

Dissertation

Konstrukcja umysłu. Intuicje zdrowego rozsądku a naturalizm w filozofii umysłu Daniela Dennetta (Instytut Filozofii UW, 2005)

Habilitation

Explaining the Computational Mind (MIT Press, 2013), IFiS PAN 2014

Publications

Talks

Prizes and Awards

  • 2014, National Science Center Award in Humanities and Social Sciences for Explaining the Computational Mind
  • 2014 Tadeusz Kotarbiński Award from Section I of the Polish Academy of Sciences for Explaining the Computational Mind
  • 2008 Gold Award, Microsystems OpenOffice.org Community Innovation Program (praca nad korektorem LanguageTool wraz z Danielem Naberem).
  • 2005 Stypendium „Zostańcie z nami” tygodnika „Polityka”.
  • 2003 Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców (przedłużenie).
  • 2002 Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców.

Web page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.