dr Tomasz Rosiński

Tomasz Rosiński jest znawcą filozofii XVII wieku, a także socjologiem polityki.

Image

Tomasz Rosiński (z prawej)

Temat pracy magisterskiej

  • Platonizm i Simone Weil (Instytut Filozofii UW)

Tematy prac doktorskich

  • Sceptycyzm Montaigne’a i źródła współczesnego dogmatyzmu (Instytut Filozofii UW, 2005)
  • Problem legitymizacji w teoriach demokracji radykalnej (Polska Akademia Nauk, praca zostanie złożona w ciągu kilku miesięcy)

Kompetencje i tematy zajęć

  • Historia filozofii
  • Filozofia historii
  • Teoria elit
  • Historia Kościoła

Wybrane publikacje

  •    Platonizm i Simone Weil (Wydawnictwo WFiS, Warszawa 2003)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.