mgr Bartosz Działoszyński

  Temat pracy magisterskiej

  • Gotthold Ephraim Lessing i narodziny Oświecenia w Niemczech

Zainteresowania naukowe

  • filozofia Oświecenia
  • filozofia historii i pojęcie cywilizacji
  • filozofia muzyki i możliwość współczesnej estetyki

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.