mgr Marcin Gokieli

Marcin Gokieli przygotowuje doktorat w Zakładzie Filozofii Analitycznej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie przebywa na rocznym pobycie w Rutgers University, USA. Głównym przedmiotem jego badań jest pogranicze filozofii umysłu i teorii znaczenia, jakkolwiek interesuje się również metafizyką, etyką (zarówno normatywną, jak i metaetyką) czy historią filozofii (głównie nowożytnej).

Marcin Gokieli

Temat pracy magisterskiej

  • Pojęcia praktyki i cnoty w “Dziedzictwie Cnoty” Alasdaira MacIntyre

Temat pracy doktorskiej

  • Hipoteza języka myśli a filozoficzny problem umysłu

Wybrane publikacje

  • Analityczność w „Dwóch dogmatach empiryzmu” Quine’a, „Przegląd Filozoficzny” nr 2/2000
  • Searle i jego gwoździe, w: Tadeusz Ciecierski, Lech M. Nijakowski, Jakub Szymanik (red.), Filozofia i nauki szczegółowe, KFpM, Warszawa 2002
  • Problemy semantyczne w filozofii Fodora, „Przegląd Filozoficzno–Literacki” nr 4 (6) /2003
  • Prawo Leibniza, modalność i czasoprzestrzeń, „Przegląd Filozoficzno–Literacki” nr 2 (8) /2004
  • W obronie transempiryzmu, „Edukacja Filozoficzna” 2/2004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.