mgr Michał Siwek

Adres mailowy: ibah@o2.pl

Temat pracy licencjackiej

  • Otwarta platforma programowa dla analizy danych, WIiZ, Politechnika Poznańska

Temat magisterskiej

  • Filozoficzne aspekty informatyki, IF, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe

  • Filozofia ekonomii

Wybrane publikacje

  • Specyfika programów komputerowych a relacje między trzema światami Karla Poppera, Preteksty, nr 9 / 2008.

Doświadczenia dydaktyczne

  • Teoria systemów
  • Epistemologia (ćwiczenia)
  • Logic (tutorial)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.