Studenckie forum badań nad językiem

Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem oraz Ośrodek Badań Filozoficznych zapraszają na konferencję naukową Studenckie Forum Badań nad Językiem, która odbędzie się w Warszawie w dniach 12-13 kwietnia 2008 r. w Instytucie Kultury Polskiej (Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek dawnego Szpitala św. Rocha).

Forum jest konferencją, która pozwoli studentom oraz młodym naukowcom nie tylko zaprezentować ich prace, wymienić poglądy i doświadczenia, ale również zapoznać się z metodologią, problematyką badawczą i osiągnięciami dyscyplin zajmujących się językiem. Nasze główne cele to dyskusja nad możliwością integracji metod oraz wyników różnych paradygmatów badawczych. Więcej informacji na stronie konferencji.

This entry was posted in Events. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.