dr Marta Bucholc

Marta Bucholc jest adiunktem w Instytucie Socjologii UW oraz członkiem Komisji Rewizyjnej OBF. 

Adres mailowy: bucholcm@is.uw.edu.pl

Kariera naukowa

 • 2000 – magister, Instytut Socjologii UW (w ramach Kolegium MISH)
 • 2002 – magister, Instytut Filozofii UW (w ramach Kolegium MISH)
 • 2004 – magister, Wydział Prawa i Administracji UW
 • 2006 – doktor, Instytut Socjologii UW

Zainteresowania naukowe i zakres kompetencji

 • socjologia wiedzy
 • historia idei
 • teoria socjologiczna
 • historia myśli socjologicznej
 • socjologia Maxa Webera
 • filozofia polityki
 • filozofia i teoria prawa

Doświadczenia dydaktyczne

 • socjologia wiedzy
 • klasyczne teorie socjologiczne,
 • socjologia Maxa Webera
 • socjologia Georga Simmla
 • translatorium angielski

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda im. Znanieckiego I stopnia (2000),
 • Stypendium fundacji tygodnika „Polityka” (2003),
 • Stypendium „Start” FNP (2006)

Publikacje

Artykuły w czasopismach

 • Platoński filozof i partia komunistyczna jako przywódcy polityczni”, w: Rubikon. Studencki Kwartalnik Naukowy, 3-4 (6-7)/1999, ss. 53-64.
 • „Koncepcja języka w książce Andrzeja Zybertowicza Przemoc i poznanie”, w: Rubikon. Studencki Kwartalnik Naukowy, 4 (11)/2000, ss. 57-69.
 • „Abelard i Heloiza (recenzja Etienne Gilson, Abelard i Heloiza)”, „Etyka”, rok 2000, nr 33, s. 266-272. 
 • Sprawozdanie z Międzynarodowego Sympozjum „Etyka, własność intelektualna a badanie genomu”, Paryż 2001, oprac. wspólnie z Ewą Majewską, „Etyka”, rok 2000, nr 33, s. 275 i nast. 
 • „Szkoła Edynburska – czy kryzys nauki europejskiej?”, „Colloquia Communia”, nr 4/2000. 
 • Epistemologia Mocnego Programu socjologii wiedzy”, „Przegląd Filozoficzny”, 3 (39)/2001, ss. 193-212.
 • „Rola kodeksów Corporate Governance w europejskim obrocie prawnym”, wspólnie z Katarzyną Karasiewicz, „Przegląd Prawa Handlowego”, nr 8, 2003 (tekst zamieszczony również na stronie Polskiego Forum Corporate Governance www.pfcg.org.pl).
 • „Oświadczenie patronackie jako podstawa obniżenia rezerw celowych”, wspólnie z Łukaszem Kowalczykiem, „Glosa” nr 7, 2004.  
 • „Epistemology of the Strong Program of the Sociology of Knowledge”, przekład własny, Justified True Belief www.jtb-forum.pl.
 • "Wymogi co do treści prospektu emisyjnego w prawie europejskim", "Prawo Unii Europejskiej", nr 10/2004. 
 • „Karl Mannheim wobec nazimu. Wartime Essays of a Sociologist”, w druku w: „Rubikon. Kwartalnik Naukowy”. 
 • „Konstruktywistyczna socjologia wiedzy Stanisława Ossowskiego. Struktura klasowa w społecznej świadomości za granicą”, „Przegląd Humanistyczny” 1/2008, s. 57-70. 
 • „Georg Simmel o niezbędności obcego, „Etyka” [w druku] 
 • „Karta Praw Podstawowych UE – jaki projekt społeczeństwa?”, tekst przyjęty do druku w „Civitas”, złożony w październiku 2008. 
 • „Neotrybalizm jako zagrożenie dla odczarowanego prawa”, tekst przyjęty do publikacji na „Forum Socjologów Prawa”, złożony w grudniu 2008.Teksty w wydawnictwach zbiorowych

 • „Relatywizm teoriopoznawczy Mocnego Programu socjologii wiedzy”, w: „Oblicza relatywizmu teoriopoznawczego”, red. T. Ciecierski, L.M. Nijakowski, Warszawa 2001, ss. 15-32.
 • „Użyteczność pojęcia „gra językowa” dla nauk społecznych”, w: „Filozofia i nauki szczegółowe”, red. T. Ciecierski, L.M. Nijakowski, J. Szymanik, Warszawa 2002, ss. 172 – 190.
 • „Etyka pracy eksperta w systemie awansu zawodowego nauczycieli” w: „Ekspert komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej”, red. M. Pomianowska,  Wydawnictwa CODN, Warszawa 2003.
 • Raport z badania wizerunków Słowacji, Białorusi, Węgier, Litwy, Republiki Czeskiej, Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec w Programie Drugim Polskiego Radia, w:  Joanna Kurczewska, Hanna Bojar, Maria Gołębiewska, 
 • "Wizerunki Słowacji, Białorusi, Węgier, Litwy, Republiki Czeskiej, Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec w wybranych polskich mediach publicznych i komercyjnych", seria „Materiały Studialne Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych”, zeszyt 2, Warszawa 2003.
 • "Aksjologia rynku – zagrożeniem dla społeczeństwa ?" w: "Człowiek a rynek", red. S. Partycki, Lublin, Wyd. UMCS 2004.
 • "Etos przedsiębiorcy – w poszukiwaniu światopoglądu integralnego" w: "Religia a gospodarka", red. S. Partycki, Lublin, Wyd. KUL 2005.
 • „Etyczne ramy pracy wychowawcy cz. I”, w: „Poradnik wychowawcy”, Warszawa, Dr Josef Raabe Sp. Wydawnicza 2005.
 • „Etyczne ramy pracy wychowawcy cz. II” – w: „Poradnik wychowawcy”, Warszawa Dr Josef Raabe Sp. Wydawnicza 2005.
 • „Rozmowa o etyce” – w: „Poradnik wychowawcy”, Warszawa, Dr Josef Raabe Sp. Wydawnicza 2005. 
 • "Communication sociale du droit – fin d’interprétation juridique classique?" w: "Langue, Droit, Societe. Language, Law, Society", red. Danuta Bartol, Anna Duszak, Hubert Izdebski, Jean-Marie Pierrel, seria "Dictionnaire des notions politiques et sociales des pays d’Europe centrale et orientale", Cahiers nos. 5 et 6, 2006, przekład z języka polskiego własny.
 • "Ryzyko przeszczepu kultury gospodarczej", w: „Kulturowe aspekty transformacji ekonomicznej”, red. Jacek Kochanowicz, Sławomir Mandes, Mira Marody, Warszawa, ISP 2007, s. 59-80. 
 • „Weberowska materialna racjonalność gospodarowania w społeczeństwie ponowoczesnym”, w: „Nowoczesność-ponowoczesność. Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej”, red. Sławomir Partycki, Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL 2007, s. 107-114.  
 • Corporate social responsibility w UE – prawne zaklinanie gospodarki, w: red. M. Marody, J. Kochowicz [w druku].
 • „Religijna etyka braterstwa w zracjonalizowanym świecie”, w: „Kultura a rynek”, red. Sławomir Partycki, Lublin, Wyd. KUL 2008, s. 159-166.

 

Redakcje i opracowania  

 • Współpraca przy redakcji naukowej Earl Babbie „Badania społeczne w praktyce”, Warszawa, PWN 2003.
 • Wybór i opracowanie tekstów w: "Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów", red. Paweł Śpiewak, Warszawa, PWN 2007.

 

Tłumaczenia

 • Earl Babbie „Badania społeczne w praktyce”, Warszawa, PWN 2003. Podręcznik do metodologii badań społecznych, tłumaczenie sześciu rozdziałów z języka angielskiego (współpraca przy redakcji naukowej całości).
 •  Grenze – Granica. Interdisziplinäre Betrachtungen zu Barrieren, Kontinuitäten und Gedankenhorizonten aus deutsch-polnischer Perspektive", red. H. Schultz i in., Berlin 2003.” Tłumaczenie trzech tekstów (H. Schultz, A. Toelle, B. Breysach) z języka niemieckiego.
 •  J. Turner,  „Struktura teorii socjologicznych”, tłumaczenie fragmentów z języka angielskiego Warszawa, PWN 2004.
 • Kirsten Hastrup, „O ugruntowywaniu się światów”, w: „Badanie kultury II”, red. E. Nowicka-Rusek, M. Kempny, PWN, Warszawa 2004 (tłumaczenie z języka angielskiego).
 • Aletta Biersack, „Od „nowej ekologii’ do nowych ekologii”, w: „Badanie kultury II”, red. E. Nowicka-Rusek, M. Kempny, PWN, Warszawa 2004 (tłumaczenie z języka angielskiego).
 • Mary Douglas "Czystość i zmaza", przekład z języka angielskiego, Warszawa, PIW 2007. 
 • Denis McQuail "Teoria komunikowania masowego", Warszawa, PWN 2007 przekład z języka angielskiego (tłumaczenie wspólnie z Aliną Szulżycką). 
 • S. Eisenstadt, "Etyka protestancka a nowoczesność – Weber i poza Weberem", w: "Kultura i Społeczeństwo" nr 3/2006.
 • E. Babbie, "Podstawy badań społecznych", Warszawa, PWN 2007, przekład pięciu rozdziałów z jęz. angielskiego. 
 • W. Sombart, "Jews and Modern Capitalism", przekład wybranych fragmentów z jęz. angielskiego, w: "Klasyczne teorie socjologiczne. Wybór tekstów", red. Paweł Śpiewak, Warszawa, PWN 2007. 
 • Charles W. Mills, „Wyobraźnia socjologiczna, przekład z języka angielskiego Warszawa, PWN 2007. 
 • Zdzisław Krasnodębski, „Teologia polityczna Adama Mickiewicza”, przekład z języka niemieckiego, „Teologia polityczna” nr 2007. 
 • Leopold Łabędź, „Odmiany losu socjologii w Polsce”, przekład z języka angielskiego w: „Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim. Fragmenty historii”, red. Antoni Sułek, Warszawa, Wyd. IFiS PAN 2007. 
 • Zbigniew Pełczyński, „Polska droga od komunizmu” 
 • Mordechaj Roshwald, „Ja i Ty”, ergo „My i Wy”, przekład z języka angielskiego, „Przegląd Humanistyczny” 5 (410) 2008, s. 1-7.
 • Michel Maffesoli, „Czas plemion”, Warszawa, WN PWN 2008, przekład z języka francuskiego. 
 • C. B. Martin, J. Heil, „Zwrot ontologiczny” (przekład z angielskiego), w: „Metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje”, red. M. Miłkowski, R. Poczobut, Warszawa; IFIS PAN, s. 262-298. 
 • Jonathan Turner, „Socjologia emocji”, WN PWN, przekład z angielskiego, planowany druk 2009. 
 • A. Appadurai, „Fear of Small Numbers”, WN PWN, przekład z angielskiego, planowany druk 2009.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.