dr Tomasz Tiuryn

Tomasz Tiuryn był doktorantem w Zakładzie Historii Starożytnej i średniowiecznej w Instytucie Filozofii UW. Interesuje się historią filozofii starożytnej i średniowiecznej, przede wszystkim rozwojem ontologii i epistemologii w tych epokach, oraz historią problemu uniwersaliów. Temat pracy magisterskiej

 • Problem ontologicznego statusu form rzeczy zmysłowych w „Metafizyce” Arystotelesa (IF UW 2001)

Temat pracy licencjackiej

 • Wstęp Boecjusza do ‘In Isagogen Porphyrii Commenta’: tłumaczenie z języka łacińskiego i komentarz (IFK UW 2003)

Temat pisanej rozprawy doktorskiej

 •     Boecjusz i problem uniwersaliów  (IF UW)

Zakres kompetencji w dziedzinie filozofii oraz nauk społecznych

 •     Historia ontologii klasycznej
 •     Arystotelizm
 •     Boecjusz
 •     Problem uniwersaliów – historia i współczesność

Nagrody i wyróżnienia

 • 2003-2006 – stypendium MEN
 • 2002 – wyróżnienie w I edycji nagrody edukacyjnej Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii „Najlepszy student/absolwent warszawskiej uczelni”;
 • 1999 – pierwsza nagroda w Konkursie im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych organizowanym przez miesięcznik „Kino”, Komitet Kinematografii i Telewizję Polską;

Lista publikacji

 1. „Boecjusza koncepcja uniwersaliów” – artykuł przyjęty do druku w „Studiach antycznych i mediewistycznych” (druk przewidziany na 2006 rok);
 2. „Wstęp Boecjusza do ‘In Isagogen Porphyrii Commenta’: tłumaczenie z języka łacińskiego i komentarz” – przyjęte do druku w „Meandrze”  (druk w roku 2006);
 3. „Status formy w ‘Metafizyce’ Arystotelesa” w drugim tomie „Studiów nad filozofią starożytną i średniowieczną”, serii wydawanej przez Instytut Filozofii UW pod redakcją dr. Adama Górniaka (Warszawa 2003, s. 69-128);
 4. „Wprowadzenie do zagadnienia substancji w ‘Metafizyce’ Arystotelesa”, „Przegląd filozoficzno-literacki” 5/2003, s. 189-206;
 5. recenzja z książki Roberta Nozicka „Państwo, anarchia, utopia”, „Etyka” tom 32/1999;

Ważniejsze publikacje nienaukowe

 • teksty w ramach antologii „Młoda krytyka filmowa” wydawanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod redakcją mgr Andrzeja Szpulaka i prof. Marka Hendrykowskiego, Poznań 2004;
 • artykuł biograficzny poświęcony Hannie Arendt pt. „Sukno Penelopy” – „Wysokie Obcasy” 19 października 2002 (wspólnie z Anną Nowosielską);
 • artykuł pt. „Lars von Trier: rozważny czy romantyczny” w książce poświęconej twórczości Larsa von Triera „Szukając von Triera” pod redakcją Anity Piotrowskiej, wyd. Rabid Kraków 2000;
 • artykuł na temat kina podejmującego tematykę Holocaustu pt. „Jaki  śmieszny Holocaust” – „Czas kultury” 6/2000;
 • artykuł poświęcony filmom Quentina Tarantino pt. „Jeszcze raz o Tarantino, czyli domyśleć rzecz do końca” – „Czas kultury” 5/1998;

Bieżące zainteresowania badawcze

 • Dzieje problemu uniwersaliów
 • Boecjusz
 • Arystoteles i arystotelizm
 • Historia łacińskiej terminologii filozoficznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.