Publikacje pokonferencyjne

III i IV Studenckie Forum Badań nad Językiem [pobierz plik]

ISBN: 978-83-931671-3-5

Wydawnictwo Ośrodek Badań Filozoficznych, Warszawa 2013

III Studenckie Forum Badań nad Językiem – Teksty Pokonferencyjne

Krystyna Bielecka Rola prawdy w teorii umysłu. Krytyczne ujęcie klasycznej relacji korespondencji ze względu na model racjonalności

Agata Bochyńska Dźwięk i znaczenie w poezji Mirona Białoszewskiego

Daniel Brzeszcz Diglosja? Kilka uwag o androcentryzmie języka

Danuta Czaderska Francuski – język wolności?

Bartłomiej Etenkowski, Magdalena Łuniewska Prace nad polską listą frekwencyjną mowy skierowanej do dzieci

Magdalena Kochańska Charakterystyka mowy skierowanej do dzieci

Dorota Kondradczyk Językowy obraz relacji międzyludzkich w kulturze polskiej – analiza semantyczna kategorii „przyjaciel”, „kolega”, „znajomy”

Paweł Konpczak Teoria Optymalności jako uniwersalny schemat badawczy: przykłady z analizy dyskursu

Paweł Łapiński Nie-pisana granica. Gdzie kończy się język a zaczyna kultura? O problemach tłumaczenia nazw własnych i elementów kulturowych na przykładzie francuskiego przekładu Białego kruka Andrzeja Stasiuka autorstwa Agnieszki Żuk i Laurenta Alaux

Karol Samsel Semantyka znaków przestankowych w analizie semantyczno-kategorialnej Kazimierza Ajdukiewicza. Szkic do problemu.

Katarzyna Wejman Hans-Georg Gadamer – hermeneutyka bez kategorii znaku?

Agnieszka Zygmunt Rom, Afroamerykanin i adwokatka, czyli czego szuka socjolog w słownikach języka polskiego

IV Studenckie Forum Badań nad Językiem – Teksty Pokonferencyjne

Natalia Banasik Tekstualne tworzenie strachu w dyskursie literackim. Przykład użycia narracji i środków językowych we współczesnej prozie dystopijnej

Krystyna Bielecka Identycznościowa teoria prawdy  a procesualizm w filozofii umysłu

Danuta Czaderska Język cię zdradzi, czyli o nierzetelności i innych praktykach wydawniczych na rynku tłumaczeń po 1989 roku na podstawie analizy porównawczej tłumaczeń wybranych powieści Jules’a Verne’a

Joanna Durlik Metafory konceptualne oparte na opozycji „w górę – w dół” w językach polskim i szwedzkim

Monika Jabłońska Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w języku polskim

Krystyna Komorowska „Myśleć” po egipsku

Joanna Komorowska-Mach Aspekty metodologiczne badań nad schematami wyjaśniania

Marek Muszyński, Marta Łukowska Wpływ poziomu opanowania języka na efekt nierelewantnej mowy w zadaniu n-wstecz

Anna Pankiewicz Narracyjne gry fabularne a zdolności werbalne

Wojciech Rostworowski Dwie tezy Vanna McGee

Karol Samsel Amfibolia, metaseparacja, denotacja – czym powinien być znak interpunkcyjny?

Helena Sobol Angielski rękopis z wczesnego średniowiecza – kodykologia

Małgorzata Stanik Zabawa w „ono” czy „on”. Potencjał stylistyczny rodzaju nijakiego wyzyskany w konflikcie między rodzajem formalnogramatycznym a rodzajem naturalnym w opowiadaniu Zabawa w klucz Idy Fink

II Studenckie Forum Badań nad Językiem [pobierz plik]
 
ISBN:  978-83-924059-6-2
Oficyna Wydawnicza BWK, Warszawa 2009
 
II Studenckie Forum Badań nad Językiem – Teksty Pokonferencyjne
Agata Bochyńska, Oralność i piśmiennictwo w religiach
Czajak Dominika, Cipora Krzysztof, Jak często używamy krótkich słów? Próba weryfikacji prawa Zipfa dla
języka polskiego
Agnieszka Dębska Obraz wczesnego języka dziecka w Dociekaniach Filozoficznych L. Wittgensteina
Martyna Dominiak Udział socjologów w sporze o IV RP
Monika Filarowska Eksternalizacja – o terapeutycznej roli języka
Maria Golka Konstrukcja „szkieletu syntaktycznego” podczas przyswajania jezyka: slowa funkcyjne a morfemy
fleksyjne
Bozena Itoya Mały a duży język słowiański – z problemów opracowywania nowej metody konfrontatywnej
Amelia Kiełbawska Język i gest a procesy myślowe
Joanna Komorowska-Mach, Katarzyna Kuś Psychologiczna teoria emocji podstawowych w świetle krytyki
lingwistycznej
Mateusz Łełyk Epistemologia i logika jako dwa źródła krytyki języka. Filozofia Bertranda Russella w okresie
1905-1918
Filip Przedpełski Zmiany znaczeniowe oraz analiza semantyczno-składniowa BYĆ SZCZERYM
Anna Rais Komunikacja matka-dziecko w sytuacji zadaniowej funkcje pytań kierowanych do dzieci
Michalina Rittner O tolerancji i wyrozumiałości. Próba analizy semantycznej
Wojciech Wciórka Akcentowane pytania rozstrzygnięcia – kryterium różnoznaczności
Piotr Wilkin O transcendentalnych korzeniach języka
Agnieszka Wolak Studenci kierunków filologicznych jako osoby dwujęzyczne
Adrian Ziółkowski Dlaczego Putnamowi nie udało się dowieść, że nie jesteśmy mózgami w naczyniu?
Wojciech Żakowicz Język, słownik i komputer
 
I Studenckie Forum Badań nad Językiem [pobierz plik]
 
ISBN: 978-83-924059-3-1
Oficyna Wydawnicza BWK, Warszawa 2008
 
Anna Brodecka Termin „homonimia” w opracowaniach językoznawców i leksykografów (na materiale polskim i
rosyjskim)
Anna Dudzik Dynamika rozwoju struktury dziecięcych tekstów narracyjnych – wstępne analizy i wyniki
dotychczasowych badań
Joanna Fierla Gramatyka kognitywna a metodyka nauczania języków obcych, czyli jak uczyć angielskich
przyimków
Victoria Kamasa „Fryzjer” czy „fryzjerka”? Rodzaj gramatyczny nazwy zawodu jako nośnik statusu społecznego
Zuzanna Kasprzyk Paradoks Sokratesa a znaczenie greckich terminów technicznych
Marta Krupińska Dwujęzyczność a bogactwo konceptualizacji pojęciowej
Katarzyna Kuś O udowadnianiu, czyli chcę, abyś wiedział
Karolina Marciniak Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki, a co jest kluczem do matematyki?
Determinizm językowy a pojęcia liczb
Marta Ewa Romaneczko Davidsonowska zasada życzliwości i jej zastosowanie w badaniach nad znaczeniem
Piotr Rosół Język w Nowych rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego G.F. Leibniza
Melania Stańczyk Analiza stanowiska Moore’a w kwestii znaczenia słowa „dobry” i jego
wpływu na dwudziestowieczną etykę
Maciej Szczerba O znaczeniu pojęć norm kolizyjnych (metaprawa)
Marta Sznajder Metaforyka Rozprawy o metodzie – analiza kognitywna
Marta Szreder Szablony fonologiczne we wczesnej mowie dziecięcej – studium przypadku
Joanna Szulińska Czy implikatura konwencjonalna to mit?
Wojciech Wciórka Abelard i rozróżnienie na głos (vox) i mowę (sermo)
Piotr Wilkin Pojęcia a język. Czy reprezentacje umysłowe wyznaczają znaczenia językowe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.