Myślenie i kapitalizm

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Zapraszamy na seminarium współorganizowane przez członka OBF, Marcina Pańkowa:

 

Benjamin Cope, Marcin Pańków, Mateusz Falkowski

Myślenie i kapitalizm, cz. II – Ideologia

 

 

Seminarium odbywa się w rytmie dwutygodniowym (rok akademicki 2006/2007)

Pałac Kultury i Nauki, VII piętro, sala nr 707

we wtorki o godz. 18.30 (pierwsze spotkanie: 17 października)

Seminarium jest kontynuacją dotychczasowego cyklu spotkań pod hasłem „Myślenie i kapitalizm”. Celem jest wielostronne naświetlenie problematyki ideologii w jej współczesnej postaci – zarówno w szerszym kontekście ontologii bytu społecznego, jak i na gruncie współczesnych pojęć i metod (głównie z zakresu teorii ideologii i analizy dyskursu).

Ze względu na niejednorodny charakter myśli współczesnej brakuje całościowego ujęcia zjawiska ideologii. Z kolei historyczne oddziaływanie schematów wulgarnie-marksistowskich sprawia, że sam problem w jego klasycznej Marksowskiej postaci pozostaje słabo zagospodarowany bądź przesłonięty dyletanckimi uprzedzeniami. Ideologia to problem wciąż otwarty. Warunkiem jego adekwatnego postawienia jest więc z jednej strony krytyczny rozrachunek z dyskursem „bazy” i „nadbudowy”, z drugiej – analiza i integracja wyników tych zwłaszcza koncepcji, które pojawiły się po „przełomie”, za jaki uznać należy Mitologie Barthesa.

„Ideologia” stanowi zagadnienie sporne nie tylko jako wyzwanie dla filozoficznej refleksji, ale już jako samo pojęcie. Konieczne jest zbadanie powodów, dla których niektórzy myśliciele (Deleuze/Guattari, Foucault) z niego zrezygnowali, jak również konfrontacja z kluczowymi tezami „teoretyków ideologii” (przede wszystkim Althussera). A chodzi tu o kwestie „fundamentalne”: sposób istnienia i funkcjonalność ideologii w polu społecznym, ogólne typy myślenia ideologicznego, zakres zjawisk ideologicznych, adekwatna teoria znaku i znaczenia a zwłaszcza pytanie o „tworzywo” ideologii (świadomość czy nieświadomość).

Dopiero na tle tych pierwotniejszych rozstrzygnięć chcielibyśmy poddać refleksji kwestie historyczne i sposoby oddziaływania ideologii: pytanie o miejsce i specyfikę w ramach określonych formacji społecznych, o rolę praktyk ideologicznych i innych form reprodukcji świadomości i postaw (identyfikacja ideologiczna, habitus, rola edukacji, dystrybucji i technik informacji).

Dobór lektur zamierzamy na bieżąco dostosowywać do merytorycznych rezultatów spotkań i doraźnej strategii badawczej. Poza tekstami wymienionych autorów w grę wchodzą teksty Hegla, Marksa, Mannheima, Arendt, Eagletona, Habermasa, ®i¾ka, Baudrillarda, Bourdieu.

Seminarium jest otwarte dla wszystkich chętnych.

This entry was posted in Events. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.