OBF wydawcą pisma Avant

Image Ośrodek Badań Filozoficznych wydaje pismo "Avant", redagowane przez młode środowisko filozoficzno-kognitywistyczne w Toruniu. Czasopismo "Avant" jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę.

This entry was posted in Avant. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.