Regulamin sprzedaży (udziału w konferencjach)

1. Warunkiem aktywnego uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Ośrodek Badań Filozoficznych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 3/20, 00-193 Warszawa jest uiszczenie opłaty konferencyjnej w terminie wskazanym w ogłoszeniu konferencji. Referaty są akceptowane przez organizatorów zgodnie z zasadami rzetelności naukowej.

2. Odpowiedzialność za reklamacje i zwroty bierze Ośrodek Badań Filozoficznych. Adres kontaktowy OBF, numer konta, NIP, REGON i nr KRS dostępne są tutaj.

3. Zwrot wpłaconej opłaty możliwy jest w 100% tylko do 14 dni przed terminem konferencji. Od 13 do 7 dni przed terminem konferencji zwracane jest tylko 50% kosztów, po tym terminie żaden zwrot nie jest możliwy. Zwrot następuje na pisemną prośbę uczestnika konferencji, przekazaną za pomocą poczty elektronicznej (lub formularz na stronie internetowej) na adres kontaktowy organizatorów konferencji. Adresy kontaktowe dostępne są na tej stronie.

4. Reklamacje można składać pisemnie za pomocą poczty elektronicznej (lub formularz na stronie internetowej) na adres kontaktowy organizatorów konferencji. Adresy kontaktowe dostępne są na tej stronie.

5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Image

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.