dr Jakub Mach

Jakub Mach jest doktorem filozofii. Zajmuje się metafizyką i filozofią religii.

Ukończył Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Współzałożyciel i pierwszy prezes Koła Naukowego Filozofii Religii oraz Klubu Tropicieli Człowieka (oba przy IF UW), pomysłodawca i współorganizator dwóch edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficznego ("Po co filozofia współczesnemu człowiekowi" i "Pytanie o człowieka") Adres mailowy:  jmach [at] obf.edu.pl

 

Temat pracy licencjackiej

 • Zarządzanie marką

Temat pracy magisterskiej

 • Znak towarowy i prawne środki jego ochrony

Temat pracy doktorskiej

 • Dowód  św. Anzelma z Aosty

Zainteresowania naukowe

 • metafizyka
 • filozofia religii

Doświadczenie dydaktyczne

 • Historia filozofi – 30 godz. (1 semestr) dla Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW (2003/2004)
 • Metafizyka XVII w. z T. Rosińskim – 30 godz. (2 semestry) dla Międzywydziałowych Interdyscyplinarnych Studiów Humanistycznych UW (2004/2005)

Wybrane publikacje

 • O kłopotach z tłumaczeniem na język polski literatury prozorpicznej. Uwagi na marginesach „Osób” Roberta Spaemanna, ”Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria R”. 11:2002, Nr 2 (42). W języku polskim.  Recenzja z "Osoby. O różnicy między czymś a kimś" R. Spaemanna. O źródłach pojęcia osoby.
 • Rozterki pytającego. Kłopoty z pytaniem. Kłopoty z „człowiekiem”, wprowadzenie do: "Pytanie o człowieka – prace z II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficznego", Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2003, red. J. Mach.W języku polskim. O filozoficznej bezużyteczności pojęcia człowieka.
 • Sekurytyzacja aktywów bankowych w prawie polskim (z N. Jeziolowiczem), „Finansowanie Nieruchomości” 1 (1) 2004. W języku polskim.Przyczynek do systematyzacji polskich przepisów regulującyh sekurytyzację aktywów bankowych.
 • Securitisation of Bank Assets in the Polish Law (z N. Jeziolowiczem), w: K. Jajuga, Z. Krysiak (red.) "Credit Risk of Mortgage Loans. Modelling and Management", Polish Bank Association, Warsaw 2005. W języku angielskim. Przyczynek do systematyzacji polskich przepisów regulujących sekurytyzację aktywów bankowych.


Nagrody i wyróżnienia

 • stypendysta Ministra Edukacji Narodowej (2000/2001)
 • stypendysta na Konstanz Univeristaet (Niemcy)  (2000/2001)
 • wyróżniony w pierwszej edycji Nagrody Edukacyjnej Prezydenta m. st. Warszawy w kategorii najlepszy student/absolwent warszawskiej uczelni (2002).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.