Witold Hensel, PhD

adjunct at the Section of Epistemology and Cognitive Science, University of Bialystok

e-mail: whensel@obf.edu.pl

 

 

Master’s thesis
Funkcjonalizm w filozofii umysłu (Functionalism in the Philosophy of Mind), Institute of Philosophy, University of Warsaw

Doctoral dissertation
Scientific Realism and the Early Philosophy of Hilary Putnam, Institute of Philosophy, University of Warsaw

Selected publications

 • W poszukiwaniu qualiów, Przegląd Filozoficzno-Literacki,  4 (6), 2003, 15-32.
 • Dwa funkcjonalizmy Hilary’ego Putnama, czyli kawałek historii z morałem, Diametros, 29, 2011,  31-49.
 • O ścisłej dystynkcji, której nigdy nie było, Edukacja Filozoficzna, 54, 2012, 95-107.
 • On Reduction and Interfield Integration in Neuroscience, in: K. Talmont-Kaminski, M. Milkowski (eds.), Regarding the Mind, Naturally, Cambridge Scholars Publishing, 2013, 167-181.
 • Długa droga donikąd: O Sydneya Shoemakera funkcjonalistycznej teorii tożsamości osobowej, Ethos, 1(101), 2013, 137-152.
 • Review of J. Buechner’s Gödel, Putnam, and Functionalism (MIT 2008), Journal of Cognitive Science, 15, 2014, s. 391-401 (with M. Miłkowski)

Translations

 • Andrzej Zabłudowski, Polemiki filozoficzne. Prace zebrane, Fundacja Aletheia, Warszawa 2009 (with M. Miłkowski)
 • P. Machamer, L. Darden, C. Craver, Myślenie w kategoriach mechanizmów, Przegląd Filozoficzno-Literacki, 2-3(31), 2011, 145-173.
 • Jerry Fodor, Język myśli. LOT 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Derek Parfit, Racje i osoby, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 (with M. Warchala).

Areas of interest

 • epistemology  
 • philosophy of science
 • philosophy of mind
 • analytic philosophy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.