Conference proceedings

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

III i IV Studenckie Forum Badań nad Językiem [pobierz plik]

ISBN: 978-83-931671-3-5

Wydawnictwo Ośrodek Badań Filozoficznych, Warszawa 2013

III Studenckie Forum Badań nad Językiem – Teksty Pokonferencyjne

Krystyna Bielecka Rola prawdy w teorii umysłu. Krytyczne ujęcie klasycznej relacji korespondencji ze względu na model racjonalności

Agata Bochyńska Dźwięk i znaczenie w poezji Mirona Białoszewskiego

Daniel Brzeszcz Diglosja? Kilka uwag o androcentryzmie języka

Danuta Czaderska Francuski – język wolności?

Bartłomiej Etenkowski, Magdalena Łuniewska Prace nad polską listą frekwencyjną mowy skierowanej do dzieci

Magdalena Kochańska Charakterystyka mowy skierowanej do dzieci

Dorota Kondradczyk Językowy obraz relacji międzyludzkich w kulturze polskiej – analiza semantyczna kategorii „przyjaciel”, „kolega”, „znajomy”

Paweł Konpczak Teoria Optymalności jako uniwersalny schemat badawczy: przykłady z analizy dyskursu

Paweł Łapiński Nie-pisana granica. Gdzie kończy się język a zaczyna kultura? O problemach tłumaczenia nazw własnych i elementów kulturowych na przykładzie francuskiego przekładu Białego kruka Andrzeja Stasiuka autorstwa Agnieszki Żuk i Laurenta Alaux

Karol Samsel Semantyka znaków przestankowych w analizie semantyczno-kategorialnej Kazimierza Ajdukiewicza. Szkic do problemu.

Katarzyna Wejman Hans-Georg Gadamer – hermeneutyka bez kategorii znaku?

Agnieszka Zygmunt Rom, Afroamerykanin i adwokatka, czyli czego szuka socjolog w słownikach języka polskiego

IV Studenckie Forum Badań nad Językiem – Teksty Pokonferencyjne

Natalia Banasik Tekstualne tworzenie strachu w dyskursie literackim. Przykład użycia narracji i środków językowych we współczesnej prozie dystopijnej

Krystyna Bielecka Identycznościowa teoria prawdy  a procesualizm w filozofii umysłu

Danuta Czaderska Język cię zdradzi, czyli o nierzetelności i innych praktykach wydawniczych na rynku tłumaczeń po 1989 roku na podstawie analizy porównawczej tłumaczeń wybranych powieści Jules’a Verne’a

Joanna Durlik Metafory konceptualne oparte na opozycji „w górę – w dół” w językach polskim i szwedzkim

Monika Jabłońska Nowe przyimkowe konstrukcje analityczne w języku polskim

Krystyna Komorowska „Myśleć” po egipsku

Joanna Komorowska-Mach Aspekty metodologiczne badań nad schematami wyjaśniania

Marek Muszyński, Marta Łukowska Wpływ poziomu opanowania języka na efekt nierelewantnej mowy w zadaniu n-wstecz

Anna Pankiewicz Narracyjne gry fabularne a zdolności werbalne

Wojciech Rostworowski Dwie tezy Vanna McGee

Karol Samsel Amfibolia, metaseparacja, denotacja – czym powinien być znak interpunkcyjny?

Helena Sobol Angielski rękopis z wczesnego średniowiecza – kodykologia

Małgorzata Stanik Zabawa w „ono” czy „on”. Potencjał stylistyczny rodzaju nijakiego wyzyskany w konflikcie między rodzajem formalnogramatycznym a rodzajem naturalnym w opowiadaniu Zabawa w klucz Idy Fink

II Studenckie Forum Badań nad Językiem [pobierz plik]
 
ISBN:  978-83-924059-6-2
Oficyna Wydawnicza BWK, Warszawa 2009
 
II Studenckie Forum Badań nad Językiem – Teksty Pokonferencyjne
Agata Bochyńska, Oralność i piśmiennictwo w religiach
Czajak Dominika, Cipora Krzysztof, Jak często używamy krótkich słów? Próba weryfikacji prawa Zipfa dla
języka polskiego
Agnieszka Dębska Obraz wczesnego języka dziecka w Dociekaniach Filozoficznych L. Wittgensteina
Martyna Dominiak Udział socjologów w sporze o IV RP
Monika Filarowska Eksternalizacja – o terapeutycznej roli języka
Maria Golka Konstrukcja “szkieletu syntaktycznego” podczas przyswajania jezyka: slowa funkcyjne a morfemy
fleksyjne
Bozena Itoya Mały a duży język słowiański – z problemów opracowywania nowej metody konfrontatywnej
Amelia Kiełbawska Język i gest a procesy myślowe
Joanna Komorowska-Mach, Katarzyna Kuś Psychologiczna teoria emocji podstawowych w świetle krytyki
lingwistycznej
Mateusz Łełyk Epistemologia i logika jako dwa źródła krytyki języka. Filozofia Bertranda Russella w okresie
1905-1918
Filip Przedpełski Zmiany znaczeniowe oraz analiza semantyczno-składniowa BYĆ SZCZERYM
Anna Rais Komunikacja matka-dziecko w sytuacji zadaniowej funkcje pytań kierowanych do dzieci
Michalina Rittner O tolerancji i wyrozumiałości. Próba analizy semantycznej
Wojciech Wciórka Akcentowane pytania rozstrzygnięcia – kryterium różnoznaczności
Piotr Wilkin O transcendentalnych korzeniach języka
Agnieszka Wolak Studenci kierunków filologicznych jako osoby dwujęzyczne
Adrian Ziółkowski Dlaczego Putnamowi nie udało się dowieść, że nie jesteśmy mózgami w naczyniu?
Wojciech Żakowicz Język, słownik i komputer
 
I Studenckie Forum Badań nad Językiem [pobierz plik]
 
ISBN: 978-83-924059-3-1
Oficyna Wydawnicza BWK, Warszawa 2008
 
Anna Brodecka Termin “homonimia” w opracowaniach językoznawców i leksykografów (na materiale polskim i
rosyjskim)
Anna Dudzik Dynamika rozwoju struktury dziecięcych tekstów narracyjnych – wstępne analizy i wyniki
dotychczasowych badań
Joanna Fierla Gramatyka kognitywna a metodyka nauczania języków obcych, czyli jak uczyć angielskich
przyimków
Victoria Kamasa “Fryzjer” czy “fryzjerka”? Rodzaj gramatyczny nazwy zawodu jako nośnik statusu społecznego
Zuzanna Kasprzyk Paradoks Sokratesa a znaczenie greckich terminów technicznych
Marta Krupińska Dwujęzyczność a bogactwo konceptualizacji pojęciowej
Katarzyna Kuś O udowadnianiu, czyli chcę, abyś wiedział
Karolina Marciniak Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki, a co jest kluczem do matematyki?
Determinizm językowy a pojęcia liczb
Marta Ewa Romaneczko Davidsonowska zasada życzliwości i jej zastosowanie w badaniach nad znaczeniem
Piotr Rosół Język w Nowych rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego G.F. Leibniza
Melania Stańczyk Analiza stanowiska Moore’a w kwestii znaczenia słowa “dobry” i jego
wpływu na dwudziestowieczną etykę
Maciej Szczerba O znaczeniu pojęć norm kolizyjnych (metaprawa)
Marta Sznajder Metaforyka Rozprawy o metodzie – analiza kognitywna
Marta Szreder Szablony fonologiczne we wczesnej mowie dziecięcej – studium przypadku
Joanna Szulińska Czy implikatura konwencjonalna to mit?
Wojciech Wciórka Abelard i rozróżnienie na głos (vox) i mowę (sermo)
Piotr Wilkin Pojęcia a język. Czy reprezentacje umysłowe wyznaczają znaczenia językowe?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.