mgr Jakub Ryszard Matyja

Jakub Ryszard Matyja jest doktorantem w IFIS PAN oraz na wydziale muzyki (PhD in Music) University of Huddersfield w Wielkiej Brytanii.
Adres e-mail: jrmatyja@gmail.com http://hud.academia.edu/JakubRyszardMatyja
Temat pracy magisterskiej: Embodied Music Cognition (University of Edinburgh, Wielka Brytania)
Zainteresowania naukowe: Kognitywistyka (muzyki) Filozofia umysłu (poznanie ucieleśnione)