dr Joanna Klimczyk

Joanna Klimczyk jest adiunktem w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz sekretarzem redakcji czasopisma filozoficznego „Etyka” (www.etyka.uw.edu.pl).

 

Adres mailowy: jklimczyk@ifispan.waw.pl

 

Temat pracy magisterskiej

 • Prywatność w ujęciu filozoficznym i normatywnym

Temat pracy doktorskiej

 • Rozsądek jako praktyka. Funkcje i znaczenie sądzenia w filozofii praktycznej Immanuela Kanta

Zainteresowania naukowe

 • normatywność
 • racjonalność
 • teorie działania (rozum praktyczny, struktura racjonalności praktycznej),
 • teorie wartości
 • normatywność znaczenia

Zakres kompetencji

 • etyka
 • teoria działania
 • anglosaska myśl moralna od XVII w. po czasy współczesne
 • filozofia praktyczna Kanta

Doświadczenia dydaktyczne

 • ćwiczenia i wykład z etyki

Wybrane publikacje

 • O tęsknocie za tożsamością performatywną, „Etyka” 37, 2004, s. 227-247.
 • Kant: sądzenie i tradycja umowy społecznej, „Etyka” 40, 2007, s. 144-159.

Referaty i wystąpienia

 • Normatywność rozumu instrumentalnego, Prawo i maksyma, czyli o niemożliwym prawie do rewolucji u Kanta (VII Zjazd Filozoficzny, wrzesień 2008).
 • When Virtue is Not Enough: The Source of Humean Fallacy in Ethics (Virtue Ethics: Possibilities and Limitations, 26-27.10.2008, Gdansk).

Nagrody i wyróżnienia

 • zrealizowany grant badawczy N101 004 31/0423: Rozsądek jako praktyka. Funkcje i znaczenie sądzenia w filozofii praktycznej Immanuela Kanta.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.